Hovedseksjon

Snakk med barn og unge om Midtøsten-konflikten

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

På skolen jobber vi med å trygge barn og unge ved å snakke om det som skjer; både om situasjonen i Israel og Palestina, men også generelt om konflikter og krig. Vi på skolen har et ansvar for å bidra til å bygge ned spenninger og fordommer.  
Her er noen tips til hvordan du kan snakke med barn og unge om krig og konflikter:

Fortell så konkret som mulig

I økende grad søker barn faktaopplysninger og forklaringer av alle slag jo eldre de blir. Informasjonen må tilpasses alder. Denne krigen står i en særstilling når det gjelder antall barn som er ofre. Derfor er det viktig at barn og unge opplever at de blir lyttet til og at følelsene deres blir tatt på alvor. 

Lytt til hva barna har fått med seg og tenker 

La barna fortelle om det de har hørt eller sett om situasjonen i Israel og Palestina. Hvis de ikke er bekymret, er det ikke nødvendig å prate om det. Prøv å skape en god samtale og gi rom for korrigering av feilinformasjon.

Reaksjoner

Det er normalt å ha ulike reaksjoner til det som skjer. Alle reaksjoner er normale. Hvis reaksjonen går utover hverdagsaktivitetene, bør dere søke hjelp.  
Barn og ungdom har behov for å oppleve at hverdagen er så normal som mulig, selv i krevende situasjon. Gjør hyggelige aktiviteter sammen som kan bidra til å gi en følelse av normalitet og trygghet.  

Hjelpetelefoner og chattetjenester  

Her er noen hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og unge. 

  • Mental Helse sin hjelpetelefon: 116 123
  • Chat: sidetmedord.no
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Chat: soschat.no 
  • Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321
  • Chat: korspaahalsen.rodekors.no
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 
    Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep.