Sammen om skaperglede, kunnskap og likeverd på Apalløkka

Dronning Sonja på besøk på Apalløkka

Apalløkka ble i høst kåret som vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2018. Det er første gang en Osloskole vinner prisen.

I dag kom dronningen selv til Apalløkka for å dele ut prisen. Elever og lærere har jobbet i mange uker for å sette sammen et fint program, og endelig var dagen kommet.

Juryleder Inga Bostad gratulerte skolen med prisen:
– Apalløkka er et forbilde for hvordan man kan være sammen om skolen, utdannelse og læring. Fellesskapet og det kollektive står sterkt hos dere. Dere er en rollemodell for andre skoler som ikke er fullt så modige.

Rektor Elisabeth Dullum var både stolt og rørt i dag:
– En skole betyr mye for nabolaget – også i Oslo. Jeg er veldig stolt, og jeg ser en skole preget av gode relasjoner. Vi skal jobbe videre, og har mye spennende på gang.

Apalløkkas visjon er "Sammen om skaperglede, kunnskap og likeverd". Fellesskapet står sterkt på skolen:
– Jeg gleder meg over at det er vi som i dag skal motta Dronning Sonjas skolepris. Det er så fortjent, på Apalløkka skole har vi det bra, sa elevrådsrepresentant Miroslava Georgieva.

Les mer om prisen og juryens begrunnelse

Dronning Sonja på besøk på Apalløkka skole
Spente elever venter på dronningen