Hovedseksjon

Osloskolen markerer mangfold

Pride hjerte flagg

Gå med Osloskolen i pride-paraden 1. juli

Alle som føler tilhørighet til Osloskolen er velkommen til å delta sammen med oss under parolen "Osloskolen for alle - elsk hvem du vil".

Markeringen skal foregå i trygge rammer for som går med Osloskolen. Vi anbefaler at elever går sammen med foresatte. 

Oslo Pride er arrangør for pride-paraden. Oslo Pride har gjort en grundig risikovurdering i samarbeid med blant annet politiet.

 

Osloskolen skal være et trygt sted for alle 

Osloskolen skal være et trygt sted for alle, både elever og ansatte. Vi er opptatt av å fremme holdninger som sikrer at alle blir behandlet likeverdige, og ingen blir utsatt for trakassering og mobbing. 

Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen skal bidra til et trygt skolemiljø for alle, uavhengig av hvem vi forelsker oss i, hvordan vi velger å uttrykke vår identitet og hvilken familie vi er en del av.

Skolene i Oslo markerer pride på forskjellige måter, og vi tilpasser undervisningen til de ulike elevene. Det kan være alt fra å tegne regnbueflagget, diskutere mangfold til å ha egen mangfoldsparader i skolegården. Mange av skolene flagger også med regnbueflagget i juni. 

Alle barn og voksne er like mye verdt, og alle har rett til å være seg selv. Dette er vår måte å vise at det er hjerterom i alle klasserom.