Hovedseksjon

Osloskolen klar for ukrainske elever

Solsikker

– Skolene har planene, klasserommene og lærerne klare, og gleder seg til å ta imot elever rett over påske, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

Barn og unge som bor i Oslo

Etter at familier er bosatt i Oslo, skal barn og unge få skoleplass i nærheten av der de bor. De fleste ukrainske flyktninger starter i innføringstilbud, som er egne grupper med elever som ikke kan norsk godt nok til å følge undervisningen. Ungdommer i alderen 16-19 år har rett til norskopplæring mens de venter på inntak til videregående skole.

Skolene som er klare til å gi innføringstilbud etter påske er Bakås, Berg, Bjørnholt, Bygdøy, Grorud, Grünerløkka, Hauketo, Lakkegata, Lofsrud, Nordstrand, Refstad, Ris, Rustad, Skullerud, Smestad, Svarttjern, Teglverket, Tonsenhagen og Toppåsen.

Forberedt på å ta imot flere

Dette tilsvarer rundt 350 elevplasser, som dekker behovet de kommende ukene. Flere grupper vil bli opprettet fortløpende, for at Osloskolen skal ha plass til alle som skal bo i Oslo.

- Vi forbereder oss på å ta imot flere ukrainere fram mot sommeren, og i høst. Vi trenger flere lærer og andre ansatte som kan bidra til å lage en god skole for flyktningene, og håper de som har relevant erfaring tar kontakt med oss, sier Gerhardsen.

Barn og unge i asylmottak

Ut fra dagens situasjon kan det komme mange flyktninger til Oslo kommune, og noen kan måtte bli boende på asylmottakene lenge.

– I tillegg til det ordinære tilbudet jobber vi også for å gi et skoletilbud til de som sitter i asylmottak og venter på å bli bosatt. Derfor ønsker vi nå å ta i bruk nedlagte Stig skole og andre tomme skolebygg, fortsetter Gerhardsen.

I Oslo har staten plassert mottak i Groruddalen og sentrum, derfor er det aktuelle steder for å finne lokaler. I tillegg til Stig skole er lokaler ved Groruddalen skole og andre lokaler i Groruddalen og i Tøyen-området aktuelle. Detaljene er ikke klare ennå.

Slik blir elevene mottatt i Osloskolen

Barn og unge som er bosatt i Oslo

 1. Når flyktninger blir bosatt i Oslo har barn og unge i grunnskolealder rett på en skoleplass.
 2. Familien tar kontakt med sin nærmeste skole, som registrerer elevene.
 3. Språksenteret i Oslo får beskjed, og kartlegger elevene for å finne ut hvilket tilbud som passer for dem.
 4. Elevene får skoleplass ut fra kartleggingen, og starter på en skole.
  - 1. og 2. trinn går i vanlig klasse ved nærskolen.
  - 3. til 4. trinn går i en egen innføringsgruppe, helst på en skole i nærheten av der de bor.
  - 5. til 10. trinn går i en egen innføringsgruppe, enten på en skole i nærheten av der de bor eller på Oslo Språksenter på Sofienberg.
 5. Elevene følger norske læreplaner, og målet er at elevene skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen.

Barn i asylmottak i Oslo

 1. Flyktninger som kommer til Norge blir plassert i asylmottak mens de venter på å bli bosatt i en kommune.
 2. Osloskolen planlegger å gi barn og unge et skoletilbud så lenge de sitter i asylmottak i Oslo.
 3. Dette skal være egne tilbud i egne lokaler, siden elevene skal være kort tid på asylmottak.
 4. Målet med skoletilbudet er å gi barn og unge en start på skolegangen i Norge.

Ungdommer i alderen 16-19 år

 • Ungdommer i alderen 16-19 år har rett til norskopplæring mens de venter på inntak til videregående skole.
 • Tilbudet er gratis og på heltid. Opplæringen skjer på Kuben videregående skole.
 • Ungdommene tar kontakt med Servicesenteret på Oslo voksenopplæring for å få norskopplæring.