Lærling for en dag

Marte G. med bas Bendik Amlien i Beto Bygg og Eivind Andersen i OHIF

Marte Gerhardsen fikk onsdag 17. juni prøve seg som tømrerlærling sammen med daglig leder i Oslo Håndverks- og Industriforening, Eivind Andersen. Eivind Andersen jobber som tømrerlærling én dag i uken, og begynte i 2019 å ta med seg politikere, journalister og andre med tilknytning til yrkesfag, på jobb. Sist har varaordfører Kamzy Gunaratnam og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vært i ilden.

Inntrykket til Eivind er at de trives med et avbrekk fra kontoret:
–De lærer at yrkesfag handler om nøyaktighet. Når du bygger ei trapp kan du ikke være litt bevisst uklar på et av trinnene. Da faller noen, sier Eivind.

–Da Eivind spurte om jeg ville prøve meg som lærling, kunne jeg ikke si nei. Jeg hadde veldig lyst, sier Marte. Hun står med drillen og er godt i gang med å snekre ei trapp til ansattboligene ved Ahus.

–Jeg har hatt gode samtaler med lærlingene og basen om hvordan flere skal velge yrkesfag og hvordan flere skal fullføre og bestå.

Gerhardsen mener det er to ting som må være tilstede for å oppnå dette. For det første er det viktig for elevene og lærlingene at det fins gode trygge jobber etter læretida. Særlig i byggebransjen har vi et stort problem med svart arbeid og sosial dumping.

Marte G. snekrer trapp mens tømrerlærling Jeppe Bervell Johnsen haster forbi midt i egen svenneprøve

Marte snekrer trapp mens tømrerlærling Jeppe Bervell Johnsen haster forbi midt i egen svenneprøve


For det andre må det være flere veier til målet. Den siste tiden har vi fått kombinerte løp, YSK, der eleven oppnår både studiekompetanse og yrkeskompetanse. I 2018 kom også ordningen om fagbrev på jobb, der ansatte kan ta fag- eller svennebrev mens de jobber.