Hovedseksjon

Lær deg samisk, elevene våre trenger deg!

Samisk barnekor på Rådshuset 6. februar

 

Statlig videreutdanning for lærere

Lærere kan søke om statlig finansiert videreutdanning.
Søknadsfristen er 1. mars for skoleåret 2023/2024.

Les mer om statlig videreutdanning

 

Tilskudd til videreutdanning i samisk

Lærere kan søke om tilskudd til å videreutdanne seg i samisk. 30 studiepoeng gir full permisjon med lønn for et halvt år eller 50% permisjon over ett år. Reise, opphold og læremidler dekkes av læreren. 

Les mer om tilskudd til viderutdanning

 

Lærere i Osloskolen 

Lærere som er fast ansatt i Osloskolen kan søke om å få stipend til videreutdanning fra Oslo kommune. Ta kontakt med skolen din for informasjon om søknadsprosessen. Søknadsfrist er 15. mai.

 

Andre ordninger