Klimaskolen.no – en portal for klima- og miljøundervisning

Klimaskolen.no

Portalen tilbyr kvalitetssikrede og oppdaterte undervisningsressurser om klima og miljø. Du finner portalen på klimaskolen.no

Målet er at det skal bli enklere for lærere å få en god oversikt over de ulike undervisningsressursene og gjøre det enklest mulig å velge innhold tilpasset trinn, fag og kompetansemål.

Osloskolen ønsker å ruste elevene med kunnskap som gjør dem i best mulig stand til å møte fremtidens miljøutfordringer. Samtidig skal de også kunne se mulighetene ved å bo i en av verdens ledende klimabyer, enten det dreier seg om innovative teknologiske løsninger eller egne yrkesmuligheter innen et stort spenn av fagfelt.

I tillegg til Klimaskolen, samarbeider Utdanningsetaten og Klimaetaten om å tilby Klimapiloter til Osloskolen. Dette er unge studenter som har kompetanse om klima- og miljøspørsmål, og som står klare til å reise rundt på ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo for å bygge opp kunnskap ved å holde inspirerende foredrag.