Hovedseksjon

Kick-off for koding

Kick-off for kodeinstruktører

For andre år på rad tilbyr Osloskolen kodekurs for alle elever på 4. trinn. Kurset tilbys i Aktivitetsskoletiden, men gjelder for alle fjerdeklassinger, uavhengig av om eleven går på AKS eller ikke. Kursinstruktørene er 9. og 10. trinnselever fra byens ungdomsskoler.

– Velkommen som kollegaer

Tirsdag 22. august var ungdomsskoleelevene samlet til kick-off for instruktøropplæringen på Institutt for informatikk på universitetet. Snart skal de lære byens fjerdeklassinger å kode.

Assisterende avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Bjarte Rørmark, ønsket elevene velkommen som nye kollegaer. Han la vekt på hvor heldig Osloskolen er som får ansette så ivrige og kunnskapsrike ungdommer. Samtidig ba han elevene være klar over at de får et stort ansvar som "lærere" for barn.

– De kommer til å se opp til dere som rollemodeller, understreket Rørmark.

Eli Berge, som blant annet er profilering- og rekrutteringsansvarlig ved institutt for Informatikk, fortalte ungdommene om hvilken betydning programmering har i samfunnet vårt.

– Jeg håper erfaringene dere nå får som kodeinstruktører, vil gjøre at jeg får møte en del av dere igjen om noen år, oppfordret Berge.

Læres opp for å lære bort

Jobben som kodeinstruktør er lønnet, og går ut på å holde et 6-timers kurs i programmet Scratch, for en gruppe på seks elever. Først må ungdommene selv gjennomføre et 10-timers kurs i regi av Kodegenet AS. Under opplæringen får de prøve seg på samme kursopplegg som de skal bruke i jobben som instruktør.

3 100 elever på kodekurs

Forrige skoleår deltok 3 100 barneskoleelever på kodekurs avholdt av 129 ungdomsskoleelever. Årets 250 ungdommer skal bidra til at enda flere fjerdetrinnselever lærer koding. Vi ønsker dem lykke til!


250 ungdomsskoleelever skal snart lære 4. trinnselever å kode.

Kursoppstart og påmelding

  • De første kursene starter opp i uke 43.
  • Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker.
  • Alle elever som går på 4. trinn får tilbud om kurs. 
  • Mer informasjon om kurs og påmelding finner du på din skoles nettside. 

Erfaringer fra fjorårets instruktører

– Jeg fikk en god venn ved å jobbe som instruktør, har fått erfaring med å jobbe som lærer og fått litt mer respekt for lærere som har bråkete elever.

– Det beste med jobben har vært å ha muligheten til å både lære og lære andre koding. Jeg synses det har vært interessant. Det har vært en bra jobb.

 

–Det beste var å få se byen jeg selv bor i, og å undervise barn i programmering som er kommet for å bli.

 

–Det beste var å møte andre elever som er interessert i det samme som meg.