Hovedseksjon

Ferie og fridager for skoleåret 2024/2025

Oslo i høstfarger.

Her er oversikten for 2024/2025:

  • Skolestart 2024: mandag 19. august
  • Høstferie 2024: mandag 30. september – fredag 4. oktober
  • Juleferie 2024: fra og med mandag 23. desember til og med fredag 3. januar.
  • Vinterferie 2025: mandag 17. februar til 21. februar
  • Påskeferie 2025: mandag 14. april til og med mandag 21. april
  • Fridag torsdag 1. mai: Arbeidernes dag
  • Fridag fredag 2. mai: alle skoler har fri
  • Fridag torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag
  • Fridag mandag 9. juni: 2. pinsedag
  • Siste skoledag før sommerferien: fredag 20. juni 2025

Mer informasjon om ferie og fridager i Osloskolen finner du på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen