Hovedseksjon

Adobe Acrobat Reader for PDF

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten kan brukes til å lese, signere og kommentere PDF-filer. 

Tjenesten er tilgjengelig både via nettleser og applikasjon. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto.  
  • Skolen må etablere retningslinjer for hvordan dokumenter deles/lagres som PDF, for eksempel at lærer sender oppgaver i PDF-format til elever, eller at elever leverer inn arbeid som PDF i skoleadministrativt system.  
  • Dersom dokumenter i tjenesten skal lagres, skal dette gjøres lokalt via skoleplattformbruker (OneDrive/SharePoint), og ikke via private kontoer i Dropbox eller Google Drive. Dette da disse tjenestene ikke er godkjent til bruk i Osloskolen. 
  • Dokumenter som inneholder personopplysninger skal ikke lagres eller distribueres som PDF. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere
  • Skoleledelse/andre anstte

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenesten skal brukes uten brukerkonto, og det samles da ikke inn personopplysninger. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er gratis. 

Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Adobe Acrobat.

Hvor lagres informasjon:

Det skal ikke lagres personopplysninger. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.adobe.com/no/privacy/policy-linkfree.html

Underleverandører:

https://www.adobe.com/no/about-adobe/contact/offices.html

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov, da det ikke skal lagres personopplysninger i tjenesten. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.