Hovedseksjon

Aunivers

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Aunivers er en tjeneste for digitale læremidler for grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. 

Tjenesten er tilgjengelig via både app og nettleser.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging via Feide.

Brukergruppe:

 • Elev
 • Faglærer/kontaktlærer
 • Andre ansatte

Roller tildeles basert på Feide. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenesten henter informasjon fra Feide, som: 

 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen -  identifiserer brukeren unikt mellom Aschehoug Univers og andre leverandører, brukes til pseudonymisering av brukere i underliggende og tredjeparts tjenester der mer spesifikk personinfomasjon ikke er nødvendig.
 • Navn - personalisering og gjenkjenning for lærere i bl.a. rapportverktøy
 • E-post - kommunikasjon med brukeren
 • Organisasjonstilhørighet - gruppering av brukere bl.a. i forbindelse med tilordning av lisenser, og ved oppretting av grupper laget av lærer. Samt styring av hva slags innhold en bruker skal kunne får tilgang, typisk tilgang til lærermateriale og funksjonalitet rundt tildeling, planlegging og rapporter.
 • Gruppetilhørighet -  gruppering av bruker bl.a. i forbindelse med lisenser og fakturering
 • Foretrukket språk - tilby mulighet for å styre målform i grensesnitt og produkter
 • Brukergenerert informasjon: 
  • Bruker kan legge inn tekst og tegninger. Det er kun brukeren som kan se hva som produseres. 

Informasjon slettes 180 dager etter at brukeren har vært aktiv.  

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt tjeneste.

Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

H Aschehough & Co W Nygaard AS

Hvor lagres informasjon:

Norge, Sverige, Danmark, Irland, Tyskland, Finland og Nederland. 

Lenke til personvernerklæring:

https://aunivers.lokus.no/marked/aktuelt/personvern

Underleverandører: 

 • Amazon Web Services EMEA SARL, Serverfrift. Sverige og Irland.
 • Apphuset AS, Serverfdrift. Norge og Nederland.
 • Bahnhof AB, Serverdrift. Sverige.
 • Cloubi Ltf, skytjenester. Innenfor EU/EØS.
 • Lesemester AS, serverdrift. Tyskland.
 • Progress Interactive AS, serverdrift. Norge.
 • Redpill Linpro AS, serverdrift. Norge.
 • Unibok AS, plattform for visning og avspilling av EPUB-digitalbøler og sluttbrukernes studie teknikkverktøy som bokmerker og notater. Norge.
 • WriteReader ApS, Serverdrift. Danmark og Irland. 

Er det etablert DBA/SCC:

Det er etablert databehandleravtale. 

Er tjenesten universelt utformet?

Leverandøren bekrefter at tjenesten er utviklet i tråd med kravene i WCAG 2.0

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.