Hovedseksjon

Personvernerklæring for Driftsportalen

Innhold

Om Driftsportalen 

Driftsportalen brukes av IKT-ansvarlige ved skolen for å administrere brukere og maskiner ved sin skole. Administreringen inkluderer å gi eller fjerne tilgang til applikasjoner og utskrift, å endre passord, å begrense tilgangen til internett under prøvesituasjoner, og lignende.

Tilgang til Driftsportalen gis til ansatte med tjenstlig behov, og de skal ha gjennomført grunnkurs for IKT-ansvarlige før tilgang gis. Enkelte ansatte i Utdanningsadministrasjonen (UDA) har tilgang til superadmin-funksjoner i Driftsportalen.

Behandling av personopplysninger i Driftsportalen

Bruk av personopplysninger er nødvendig for å enkelt kunne identifisere at tilganger gis til riktige personer.

Driftsportalen brukes ikke til sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger. Personopplysninger om deg overføres til Skoleplattform Oslo fra de skoleadministrative systemene, og vises i Driftsportalen.

Bruk av Driftsportalen logges, inkludert hvem som utfører de ulike operasjonene. Loggoppføringer i Driftsportalen vises i 3 måneder. De som har IKT-tilgang ved samme skole kan lese loggene for skolen i Driftsportalen, i tillegg til enkelte personer i UDA med superadmin-tilgang i Driftsportalen.

Personopplysninger som behandles i Driftsportalen

Følgende personinformasjon om elever / ansatte fra den sentrale løsningen i Skoleplattform Oslo behandles i Driftsportalen:

 • Fornavn, Etternavn
 • Fødselsnummer *
 • Brukernavn
 • Mobilnummer
 • E-postadresse (brukernavn@osloskolen.no)
 • Kommentar og tittel
 • Dato for opprettet brukerkonto
 • Pålogget status (pålogget på maskin på skolens nettverk)
 • Passord
 • Fødselsdato (dag, måned) i brukernavn som følger gammel mal (endret rundt 2015)
 • Skoletilhørighet med tilhørende rolle
 • Knytning mellom elev og foresatt
 • Trinn
 • Sist påloggede bruker på en SIKT maskin
 • Gruppemedlemskap i
  • Basisgruppe/klasse
  • Kontaktlærergrupper
  • Undervisningsgrupper/faggrupper
  • Kurs (i voksenopplæringen)
  • Grupper for tildeling av programmer, skriver, etc.
  • Grupper for tilgang til ulike tjenester
 • Primærskole (for brukere med flere skoletilhørigheter)
 • Beskrivelse for personlige maskiner (typisk navnet til den som disponerer maskinen)
 • Restriksjoner i internettilgang
 • Navn og beskrivelse for grupper for tildeling av programmer, skriver, etc.
 • Grupper med midlertidige brukerkontoer for bruk under eksamen

*) Fødselsnummer vises for superadmin for brukere som bytter fødselsnummer. Fødselsnummer er ikke synlig for IKT-ansvarlig ved skolen.

Ingen automatisk saksbehandling

Det er ingen automatisk saksbehandling i Driftsportalen.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene dine vises i Driftsportalen så lenge du er aktiv i de sentrale systemene i Skoleplattform Oslo. Når du forlater Osloskolen, vil din brukerkonto bli deaktivert i en periode. For en deaktivert brukerkonto viser Driftsportalen følgende personalia: fornavn, etternavn, mobilnummer, e-postadresse og siste skoletilhørighet.

Utlevering av personopplysninger til andre

Det videresendes ikke data fra Driftsportalen til andres systemer.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Osloskolen gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i Skoleplattform Oslo, inkludert Driftsportalen.

Kontakt oss

Send en e-post til personvern@osloskolen.no hvis du lurer på noe.