Ny plan for skolebibliotekene

Elever på bibliotek

- I bibliotekene kan elevene utvikle bedre leseferdigheter, bli glade i bøker og øve opp kritisk tenkning. Samtidig er biblioteket en rolig oase på skolen, hvor elevene kan jobbe sammen og oppleve sammen, sier Cathrine Bergan, ansvarlig for skolebiblioteksatsningen i Oslo.

Osloskolen har derfor utarbeidet en plan for hvordan vi kan utvikle kvaliteten i skolebibliotekene, og en standard som bibliotekene må leve opp til.

Kvalitetsplanen skal gjøre skolebibliotekene til enda bedre pedagogiske ressurser, for lærerne og elevene.  Og den skal sikre at elevene i Oslo skal ha et mer likeverdig skolebibliotektilbud.

Standard for skolebibliotekene sier hva som er rektors ansvar, hva er skolebibliotekarens ansvar og hva er lærerens ansvar. Den gir noen forventinger til skolene og bibliotekene.