Til foresatte

Hold avstand, vask hendene

Målet med massetestingen er at elever og ansatte skal være trygge på skolen, og at ungdommer skal ha muligheten til raskere å leve så normalt som mulig, også under pandemien. Ved å teste elever og ansatte regelmessig ønsker Oslo kommune å tidlig oppdage smittede, isolere dem, spore opp nærkontakter og sette dem i karantene.

Ungdom har ofte milde eller ingen symptomer på korona, samtidig som de ofte har et stort sosialt nettverk. Dette gjør at de lett kan smitte andre uten å vite at de er smittsomme.

Husk

  • Det er frivillig for elevene å ta hurtigtesten.
  • Det er ikke krav om samtykke fra foresatte for å delta i massetestingen.
  • Dere som er foresatte kan uttale dere om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til kontaktlærer.
  • Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

Slik foregår testen

Elevene tester seg selv i klasserommet. 

Testen tas kun i den fremre delen av nesen. Dette er en enkel måte å teste på sammenliknet med den dype neseprøven og pinnen langt bak i svelget, som vanligvis benyttes ved testing av korona.

Dette er en såkalt hurtigtest, som betyr at prøveresultatet vil være klart etter 20-60 minutter.

Hva skjer hvis testen er negativ?

Vi forventer at de fleste prøvene vil være negative, det betyr at det ikke er påvist korona. Da kan elevene fortsette timen og skoledagen som normalt.

Hva skjer hvis testen er positiv?

Hvis noen i klassen tester positivt for korona, vil dette skje:

Testteamet ringer skoleledelsen og sier at det er smitte i klassen. Av personvernshensyn vil de ikke si hvem i klassen som er smittet.

Skoleledelsen forteller klassen om den positive prøven, og hva det betyr. Alle i klassen får munnbind og blir sendt hjem i ventekarantene.

Testteamet ringer også smittesporingsteamet i bydelen, for å fortelle hvem som er registrert som smittet.

Smittesporingsteamet kontakter den som er smittet og nærkontakter på vanlig måte.

Hva skjer hvis det er noe feil med testen?

Hvis det har skjedd en feil under prøvetaking eller med analysen av testen, kan prøven bli inkonklusiv. Det betyr at den verken er positiv eller negativ.

Taushetspliktog samtykke

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Dersom eleven tester positivt vil det bare være eleven selv og eventuelt foreldre/foresatte som får beskjed om dette.

Det er frivillig for elevene å ta hurtigtesten. Det er heller ikke krav om samtykke fra foresatte for å delta i massetestingen. Dere som er foresatte kan likevel uttale dere om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til kontaktlærer. Hvis elever tester positivt for korona i hurtigtesten, må de testes i en ordinær test på kommunens teststasjoner.