Slik tester du deg på skolen (vgs)

Ungdom har ofte milde eller ingen symptomer på korona, samtidig som de ofte har et stort sosialt nettverk.  Dette gjør at de lett kan smitte andre uten å vite at de er smittsomme.

Ved å teste elever og lærere regelmessig, er målet at skolene skal oppdage smittede tidlig, isolere dem som er smittet, spore opp nærkontakter og sette dem i karantene.

Husk:

  • Det er frivillig å ta hurtigtesten.
  • Fortsett å holde avstand, vaske hendene ofte og bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand. 
  • Dette vil bidra til å stoppe smitten, slik at du og dine venner raskere kan leve så normalt som mulig.

Slik tar du testen

Denne testen tas kun i den fremre delen av nesen. Dette er en enkel måte å teste på sammenliknet med den dype neseprøven og pinnen langt bak i svelget, som vanligvis benyttes ved testing av korona. 

Dette er en såkalt hurtigtest, som betyr at prøveresultatet vil være klart etter ca. 20-60 minutter.

Et testteam med fullstendig smittevernsutstyr (frakk, briller/visir, munnbind og hansker) vil besøke klassen din. Testteamet vil forklare deg hvordan du skal ta testen. Du får utdelt utstyr til å gjennomføre testen i klasserommet. 

  1. Åpne øverste del av pakken med prøvepinnen. Ta ut prøvepinnen.
  2. Ta pinnen 2 cm inn i nesen og rør rundt 5 ganger i hvert nesebor. Ta prøven i begge neseborene.
  3. Legg prøvepinnen tilbake i pakken. Lim den ene navnelappen på utsiden av pakken.
  4. Legg den merkede pakken med pinne i konvolutten. Legg den andre navnelappen oppi konvolutten.

Når alle som ønsker det har utført testen, vil testene samles inn. Mens du venter på prøvesvaret, må du holde deg i ro.

Hva skjer hvis testen er negativ? 

Vi forventer at de fleste prøvene vil være negative, det betyr at det ikke er påvist korona. Da kan dere fortsette timen og skoledagen som normalt.

Hva skjer hvis testen er positiv?

Hvis testen viser at noen i klassen har korona, får hele klassen munnbind og blir sendt hjem i ventekarantene. Vi forteller ikke klassen hvem som er smittet. 

Smittesporingsteamet i Oslo kontakter den som er smittet, foreldrene til de som er under 16 år og nærkontakter for å fortelle hva dere skal gjøre. De som har en positiv hurtigtest, må videre til testing i kommunen.

Hva skjer hvis det er noe feil med testen? 

Hvis det har skjedd en feil under prøvetaking eller med analysen av testen, kan prøven bli inkonklusiv. Det betyr at den verken er positiv eller negativ.

Test deg for Oslo – for vennene dine – for deg selv! ❤

Illustrasjon