Bakgrunn

Illustrasjon

Hvorfor?

Oslo kommune skal starte med regelmessig testing av elever og ansatte i stor skala, også kalt screening.

Ved å teste elever og lærere regelmessig, er målet at vi skal oppdage smittede tidlig, isolere dem som er smittet, spore opp nærkontakter og sette dem i karantene.

Målet er at elever og ansatte skal være trygge på skolen, og at ungdommer skal ha muligheten til å leve så normalt som mulig, også under pandemien.

Ungdom har ofte milde eller ingen symptomer på korona samtidig som de ofte har et stort sosialt nettverk. Dette gjør at de lett kan smitte andre uten å vite at de er smittsomme. Regelmessig testing hos ungdom vil dermed være ekstra effektivt for å oppdage skjult smitte og stoppe smittespredning.

Hva slags test?

Denne testen tas kun i den fremre delen av nesen. Dette er en enkel måte å teste på sammenliknet med den dype neseprøven og pinnen langt bak i svelget, som vanligvis benyttes ved testing av korona. Dette er en såkalt antigen hurtigtest, som betyr at prøveresultatet vil være klart etter ca. 20-60 minutter.

Det er frivillig å ta testen.

Når skal min skole begynne med testing?

Vi tar kontakt med din skole når testingen skal starte hos dere.

Vi håper at vi er i gang med ukentlig testing på alle videregående skoler i Oslo i løpet av mai – hvis utprøvingen går som det skal.

Dette gir oss viktige erfaringer for å rulle ut testing på flere trinn mot sommeren. Målet er at elever og ansatte på skoler der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering, skal testes ukentlig.