Massetesting på barnetrinnet

Test deg for Oslo - for vennene dine - for deg selv!

Kort fortalt

 • Elever tar en selvtest to ganger i uken. 
 • Du får selvtester fra skolen. Testene er gratis.
 • Testene er enkle å bruke.
 • De som har hatt korona de siste 12 månedene trenger ikke å ta test.
 • Hvis testen er positiv, må eleven ta en ny test på en teststasjon.

 

Vi oppfordrer alle elever på  5–7. trinn til å teste seg med selvtest to ganger i uken. Testene får dere fra skolen.  

Testing bidrar til å stoppe koronasmitten og til at barna kan gå på skolen og leve så normalt som mulig.

Sånn tar du testen

Elever som vil teste seg gjør det på tirsdag og fredag hver uke. Elevene skal kun bruke testene fra skolen på disse to dagene. 

Hvis en elev får symptomer og må testes utenom tirsdag og fredag, skal eleven teste seg ved et testsenter.

Elever som har hatt korona de siste 12 månedene eller er fullvaksinerte, trenger ikke ta test. Elever som har fått én dose med vaksine kan teste seg.

Hvordan tester jeg barnet mitt med selvtest?

Elevene får selvtester på skolen, som de tar med seg hjem. Du trenger ikke si ifra til skolen hvis dere ønsker test.

Selvtesten er enkel å bruke. Eleven tar testen på seg selv, med hjelp fra deg. Dere leser av svaret på testbrikken etter 15 minutter.

Det er viktig at dere følger bruksanvisningen nøye, slik at dere får riktig resultat på testen. 

Kortversjon:

 1. Testpinnen. Før testpinnen forsiktig inn i nesen til du kjenner motstand, ikke lenger enn at hele spissen er inne i nesen. Roterer rundt 5 ganger i hvert nesebor.
 2. Reagensrøret. Rør testpinnen rundt minst 6 ganger i væsken. La testpinnen stå i røret i 1 minutt. Klem på svampen på testpinnen før du tar ut pinnen og sett korken på reagensrøret med spissen opp. 
 3. Testbrikken. Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.
 4. Du kan lese av resultatet  etter 15 minutter (maks 30 minutter).

Positiv og negativ test.PNG

Brukerveiledninger: 

Se film og les mer på Siemens Clinitest sin nettside

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?

 1. Isoler barnet og hold minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind. Informer læreren din om at barnet ikke kan komme på skolen.
 2. Ta en PCR-test, enten ved å
  1. bestille time for test på nett
  2. bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo
  3. ringe koronatelefonen på 21 80 21 82  (du om bor utenfor Oslo, ringer koronatelefonen der du bor)
 3. Hvis PCR-testen er positiv, tar smitteteamet kontakt med deg for å fortelle hva du skal gjøre.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?

 • Hvis testen er negativ, har eleven ikke fått påvist korona. Eleven kan gå på skolen som vanlig.
 • Fortsett å teste barnet to ganger i uka.

Taushetsplikt og samtykke

Det er frivillig å ta testen, og dere som foresatte bestemmer om deres barn skal testes eller ikke. Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev.

Hvis eleven tester positivt, må du informere læreren til eleven om at han eller hun ikke kan komme på skolen. Du må også sørge for at eleven tar en PCR-test ved et teststed. Utover dette trenger ikke noen på skolen å vite om at eleven testet positivt.

Hvorfor skal ikke elever på 1.–4. trinn være med på massetestingen?

Folkehelseinstituttet (FHI) mener det bør være høyere terskel for igangsetting av jevnlig testing desto mindre barnet er.

Slik situasjonen er i dag anbefaler de ikke å inkludere elever på 1.–4. trinn i jevnlig testing (massetesting). Les mer på FHIs nettsider 

Skoler som har mye koronasmitte vil kunne teste alle trinn/klasser i en kortere periode i samarbeid med smitteteamet i bydelen. 

Vi vil også utvide testingen til flere trinn hvis det blir behov.