Massetesting på ungdomsskolen

Test deg for Oslo - for vennene dine - for deg selv!

Kort fortalt

 • Elever tar en selvtest to ganger i uken. 
 • Du får selvtester fra skolen. Testene er gratis.
 • Testene er enkle å bruke.
 • De som har hatt korona de siste 3 månedene trenger ikke å ta test.
 • Hvis testen er positiv, må eleven ta en ny test på en teststasjon.


Vi ønsker at alle elever på ungdomsskolen skal teste seg to ganger i uka. Testing bidrar til å stoppe koronasmitten og til at dere kan gå på skolen og leve så normalt som mulig. Testen er gratis og frivillig. 

Test deg tirsdag og fredag

Du som går på ungdomsskolen kan teste deg på tirsdag og fredag hver uke.

Hvis du har fått to doser koronavaksine eller har hatt korona de siste 3 månedene trenger du ikke ta test.

Du skal bare teste deg med testene fra skolen på disse to dagene. Hvis du får symptomer, må du ta test på et testsenter.

Hvordan tester jeg meg med selvtest?

Du får selvtester på skolen og tar testen hjemme. Selvtesten er enkel å bruke. Du tar testen på deg selv og leser av svaret på testbrikken etter 15 minutter.

Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat på testen. 

Kortversjon:

 1. Testpinnen. Før testpinnen forsiktig inn i nesen til du kjenner motstand, ikke lenger enn at hele spissen er inne i nesen. Roterer rundt 5 ganger i hvert nesebor.
 2. Reagensrøret. Rør testpinnen rundt minst 6 ganger i væsken. La testpinnen stå i røret i 1 minutt. Klem på svampen på testpinnen før du tar ut pinnen og sett korken på reagensrøret med spissen opp. 
 3. Testbrikken. Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.
 4. Du kan lese av resultatet  etter 15 minutter (maks 30 minutter).


Brukerveiledninger: 

Se film og les mer på Siemens Clinitest sin nettside

Til foresatte til elever på ungdomstrinnet

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?

 1. Isoler dere og hold minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind. Informer læreren om at barnet ikke kan komme på skolen.
 2. Ta en PCR-test, enten ved å
  1. bestille time for test på nett
  2. bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo
  3. ringe koronatelefonen på 21 80 21 82  (du om bor utenfor Oslo, ringer koronatelefonen der du bor)
 3. Hvis PCR-testen er positiv, tar smitteteamet kontakt med deg for å fortelle hva du må gjøre.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?

 • Hvis testen er negativ, har eleven ikke fått påvist korona. Eleven kan gå på skolen som vanlig. 
 • Fortsett å teste to ganger i uka

Taushetsplikt og samtykke

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Hvis eleven tester positivt, vil det bare være eleven selv og eventuelt du som er foresatte som får beskjed om dette.

Det er frivillig for elevene å ta testen. Det er ikke krav om samtykke fra foresatte for å delta i testing på skolen. Dere som er foresatte kan likevel uttale dere om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til kontaktlærer.

Hvis elever tester positivt for korona i hurtigtesten, må de testes i en ordinær test på kommunens teststasjoner.