Massetesting i Oslo VO

Illustrasjon

Alle i Oslo VO bør teste seg to ganger i uka, mandag og torsdag. På den måten finner vi skjult smitte, og skolene kan holde åpne.

Du som har fått to doser koronavaksine eller har hatt korona de siste 12 månedene trenger ikke ta test.

Når skal du teste deg?

Du tester deg mandag og torsdag hver uke.

Hvor tester du deg?

Du får tester på skolen. Skolen og lærerne forteller deg hvor du skal teste deg.

Hvordan tester du deg?

Selve testen er enkel å bruke. Du tar testen på deg selv og leser av svaret på testbrikken etter 15 minutter.

Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat. Les gjennom hele fremgangsmåten i denne brukerveiledningen før du starter (pdf).

 1. Testpinnen. Før testpinnen 2–3 cm inn i nesen. Roterer rundt 4 ganger i hvert nesebor.
 2. Reagensrøret. Rør testpinnen rundt minst 10 ganger i væsken. Klem på svampen på testpinnen før du tar ut pinnen og sett korken på reagensrøret med spissen opp.
 3. Testbrikken. Drypp 4 dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.
 4. Resultetet: Du kan lese av resultatet etter 15 minutter (maks 30 minutter).

Hva gjør du hvis testen er positiv?

 1. Isoler deg og hold minst 2 meter avstand til andre. Bruk munnbind. Informer læreren din om at du ikke kan komme på skolen.
 2. Ta en PCR-test, enten ved å
  1. bestille time for test på nett
  2. bruke drop-in ved et av de kommunale testsentrene i Oslo
  3. ringe koronatelefonen på 21 80 21 82  (du om bor utenfor Oslo, ringer koronatelefonen der du bor)
 3. Hvis PCR-testen er positiv, tar smitteteamet kontakt med deg.
 4. Du må selv fortelle andre husstandsmedlemmer og tilsvarende nære om at du er smittet og at de må gå i smittekarantene. Det er unntak fra smittekarantene for fullvaksinerte og de som har hatt covid 19 de siste 12 månedene, og unntak for delvaksinerte hvis de tester seg

Hva gjør du hvis testen er negativ?

 • Hvis testen er negativ, har du ikke fått påvist korona.
 • Fortsett å følge smittevernreglene og test deg to ganger i uka.

Taushetsplikt og samtykke

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Det er frivillig å ta testen.