Koronavaksine til unge født i 2006, 2007 og 2008

Vaksine i Oslo kommune

I første omgang vil unge mellom 12–15 år få tilbud om én vaksinedose. Det er frivillig å la barnet sitt vaksineres mot korona. Koronavaksinen er gratis.

Hvem kan få koronavaksine?

Alle mellom 12–15 år, som ikke er vaksinert fra før, får tilbud om koronavaksine. Det vil si alle født i 2006, 2007 og 2008, og de som er født i 2009 og som har fylt 12 år. Barn mellom 12 og 15 år vil bli tilbudt vaksinen fra Pfizer (Comirnaty®), som er godkjent til bruk fra 12 år og oppover.

De som bor utenfor Oslo, men går på skole i kommunen, kan få vaksine i Oslo.

Barn som har hatt korona skal ikke vaksineres.

Samarbeid med ungdomsskolene

Oslo kommune samarbeider med ungdomsskolene om gjennomføring av vaksinering. På noen skoler skoler vil elevene gå samlet til vaksinesenteret. På andre skoler vil det bli gjennomført vaksinering på skolen. Du får informasjon om hvordan dette vil skje og tidspunkt direkte fra skolen.

Oslo kommune vil tilby koronavaksine til store deler av denne aldersgruppen i løpet av uke 37 og 38.

Drop-in for unge som er født i 2009

Elever som går siste år på barneskolen, er født i 2009 og fylt 12 år, må benytte seg av drop-in tilbudet hvis de ønsker å ta koronavaksinen.

Vi legger ikke opp til vaksinering på barneskolene. 

Drop-in for de som ikke skal/ønsker å vaksineres via skolene

Elever som ikke var tilstede når vaksineringen ble gjennomført via skolen, eller av andre grunner ikke ønsker å vaksineres via skolen, kan ta vaksinen på vaksinesenter via drop-in. 

Drop-in betyr at du kan få vaksine med en gang hvis vaksinesenteret har ledig tid, eller å bli satt opp til første ledige time. Foresatte kan være med barnet inn på vaksinesenteret.

Hvis barnet tidligere har opplevd anafylaktisk sjokk, må dere bestilles time til vaksinasjon med lege tilstede. Anafylaktisk sjokk er en kraftig allergisk reaksjon som krever akutt helsehjelp, og er utløst av for eksempel medisiner, vaksiner eller mat. Ta kontakt med ditt lokale vaksinesenter hvis dette gjelder ditt barn.

Informasjon om bydelenes vaksinesentre finner du på Oslo kommunes nettsider.

Samtykke og egenerklæringsskjema må fylles ut av foresatte

Hvis ditt barn er under 16 år må du samtykke (si ja) til at barnet skal få koronavaksinen ved å fylle ut et eget samtykkeskjema. Det må gjøres før eleven får koronavaksinen.

Eleven skal ta med samtykkeskjemaet til vaksinesenteret når han/hun skal få vaksine. Det skal ikke leveres til skolen. Du trenger bare å fylle ut samtykkeskjemaet hvis barnet skal ha vaksine.

Hvis begge foresatte har ansvar for barnet, må begge foresatte skrive under på samtykkeskjema. Du kan laste ned samtykkeskjema fra denne siden.

Her finner du informasjon og skjema på engelsk.

Filmer om koronavaksinen (på norsk)

Hva er en vaksine?

Hvordan fungerer vaksiner?

Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19?