Koronavaksine til deg som er født i 2004 og 2005

Vaksine i Oslo kommune

Ved at mange velger å vaksinere seg mot koronaviruset vil vi komme raskere tilbake til en mer normal hverdag. Vaksinen er veien ut av pandemien.

Hvem kan få vaksine?

Tilbud om vaksinasjon går ut til alle innbyggere født i 2004 og 2005.

Samtykke

Fra du har fylt 16 år er du helserettslig myndig og kan dermed selv si ja til vaksinasjon.

For deg som er født i 2005, men ennå ikke har fylt 16 år, må begge foresatte gi samtykke. Samtykkeskjemaet skal ikke leveres til skolen. Ta med utfylt samtykkeskjema til vaksinetimen. Du kan laste ned samtykkeskjema fra denne siden.

Her finner du informasjon og skjema på engelsk.

Registrering

Det er mulig å registrere at du ønsker å ta vaksine på Oslo kommunes nettsider. Da vil vaksinesenteret ta kontakt med deg på SMS for å tilby første ledige vaksinetime.

For at du skal kunne registrere deg, må du ha BankID. Vi oppfordrer alle som er født i 2004 og 2005 til å skaffe seg dette. Hvis du ikke har BankID, må du vente på drop-in eller til at bydelen tar kontakt med deg. Det er ikke mulig å kontakte vaksinesenteret per telefon eller e-post.

Drop-in

Fra 6. september åpner alle vaksinesenterne for at innbyggere født i 2004 og 2005 kan møte opp til vaksinering, såkalt drop-in. Ved drop-in kan du få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer.

Det oppfordres sterkt til å møte til drop-in i den bydelen du bor, eventuelt der du går på skole.

Skolenes rolle i vaksineringen

Ved enkelte videregående skoler vil det bli være mulig for elever født i 2004 og 2005 å vaksinere seg på skolen. Dette gjelder på noen skoler, hvor det anses hensiktsmessig både for vaksinasjonssenteret i bydelen og den aktuelle skolen.

Alle andre som bor i Oslo, og som er født i 2004 og 2005, kan møte på drop-in hos vaksinesenteret, eller registrere seg for vaksinetime via Helseboka.

I bydeler hvor det ikke vaksineres ute på skoler, vil flere av vaksinesentere tilby registrering til time ute på skolene.