Veiledning

Skoler som planlegger å innføre en enhet per elev etter godkjenning av utviklingsplanen kan søke om støtte, råd og veiledning fra Utdanningsetaten i mht. Skoleplattform Oslo og læringsteknologi generelt.

Skolene kan få støtte og bistand innenfor disse områdene:

Ledelse

Skolene kan få støtte til skoleutvikling ved hjelp av teknologi – mål, strategier og ledergrep.

Kompetanseheving

Skolen kan få veiledning i bruk av nettbrett/PC i læringsmiljøet (metoder, prosesser, muligheter, læringsopplegg), samt bruk av tjenester i Skoleplattform Oslo.

Veilederteam

Utdanningsetaten er i prosess med å opprette et veiledningsteam som skal bistå skolen i lærerik bruk av læringsteknologi. Teamet skal kunne støtte hele Osloskolen    1 – 13. for å imøtekomme skolenes behov.

Rammeavtale

For å imøtekomme skolenes behov for støtte til å utvikle effektiv undervisning ved bruk av læringsteknologi skal det inngås rammeavtale(r) med eksterne leverandører for å dekke behov for kompetanse og kapasitet. Utdanningsetaten tar sikte på å få avtalen(r) på plass så snart som mulig, og mer informasjon så snart en rammeavtale(r) foreligger.

Til sammen vil dette utgjøre en veiledningsressurs alle skoler i Oslo kan støttes av, ikke bare skoler som innfører en digital enhet per elev.