Teknisk

Skoler som planlegger å innføre større tetthet av digitale enheter på trinn eller hele skolen, må gjennomføre en verifisering av skolens nettverk.