Avtaler

UDA har laget noen maler som skolen kan benytte for å sende ut til elever og foresatte. Malene er gjennomgått av UDE sin juss-seksjon. 

Malen om "Regler for lån av nettbrett" kan ikke endres, men skolene kan gjøre noen lokale tilpasninger i malen for "Kjøreregler for bruk av nettbrett".

Se boksen "Nyttige lenker" for mer informasjon. 

løpet av høsten 2017 vil det bli utarbeidet felles maler for avtaler for bruk av iPad, Mac og PC.