Mal for ståstedanalyse på skolen

 1. Skolen vår har en strategi for å fremme pedagogisk bruk av IKT i alle fag
 2. På vår skole har vi en felles forståelse av hva digitale ferdigheter er
 3. På vår skole er vi motiverte for pedagogisk bruk av IKT i arbeidet med fagene
 4. Skolens ledelse jobber systematisk for å utvikle personalets kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 5. Skolens ledelse jobber systematisk for å integrere bruk av IKT i alle fag
 6. På vår skole har lærerne tilstrekkelig kompetanse til å bruke IKT i opplæringen
 7. På vår skole mestrer vi de utfordringene som elevenes teknologibruk skaper
 8. Lærerne bruker IKT i fagene for å fremme læring
 9. På vår skole er IKT integrert i det lokale arbeidet med læreplaner
 10. På vår skole har vi elevenes læring som utgangspunkt for valg av digitale læringsressurser
 11. På vår skole utnytter vi elevenes digitale kompetanse i læringsarbeidet
 12. På vår skole bruker vi digitale verktøy for å varierearbeidsmåtene som en del av tilpasset opplæring
 13. På vår skole har vi internett-tilkobling med tilstrekkelig hastighet og stabilitet
 14. Elevene har tilfredsstillende tilgang til digitalt utstyr
 15. Skolen har tilstrekkelig teknisk støtte til IKT
 16. På vår skole har vi digital samhandling og deling
 17. Skolen bruker digitale verktøy i arbeidet med å analysere elevenes læring og utvikling
 18. På vår skole bruker vi digital kommunikasjon på en hensiktsmessig måte
 19. Skolen benytter digitale plattformer for å ivareta hjem-skole-samarbeidet
 20. Skolen har gode rutiner for å sikre personopplysninger