Hovedseksjon

Sjekkliste for oppstart og gjennomføring

1. Lage en visjon, mål, strategi og fastsette varighet for prosjektet.

2. Etablere en egen endringsgruppe bestående av ledelse og ressurspersoner som skal jobbe med prosjektet på skolen.

3. Planlegge hvordan finansiering av prosjektet skal gjennomføres.

4. Verifisere at infrastrukturen støtter om utvidelsen av antall enheter.

5. Gjennomføre en ståstedsanalyse med personalet.

6. Lage en utviklingsplan inneholder følgende punkter:

  •  Infrastruktur
  •  Kompetanseheving
  •  Endret pedagogisk praksis
  •  Informasjon og forankring
  •  Valg av læringsteknologi

7. Utarbeide en finansieringsplan og milepælsplan.

8. Evaluere, og justere rutiner og praksis basert på tilbakemeldinger fra ansatte og elever.