Sjekkliste for oppstart og gjennomføring

1. Lage en visjon, mål, strategi og fastsette varighet for prosjektet.

2. Etablere en egen endringsgruppe bestående av ledelse og ressurspersoner som skal jobbe med prosjektet på skolen.

3. Planlegge hvordan finansiering av prosjektet skal gjennomføres.

4. Verifisere at infrastrukturen støtter om utvidelsen av antall enheter.

5. Gjennomføre en ståstedsanalyse med personalet.

6. Lage en utviklingsplan inneholder følgende punkter:

7. Utarbeide en finansieringsplan og milepælsplan.

8. Sende inn utviklingsplan, finansieringsplan og milepælsplan for godkjenning til Utdanningsetatens postmottak.

9. Evaluere, og justere rutiner og praksis basert på tilbakemeldinger fra ansatte og elever.