Krav til skoler som skal innføre 1:1

Planen er en oppfølging av byrådssaken om læringsteknologi. I byrådssaken står det blant annet at "(...) skolene i Oslo må ha en plan for læremidler og hvordan læringsteknologi skal integreres i fagene, i tråd med føringer og suksesskriterier i denne strategien". Denne planen sees i sammenheng med skolens strategiske plan og skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslom og er kalt Utviklingsplan. Tilhørende utviklingsplanen skal det vedlegges en finansieringsplan og en milepælsplan.

Før skolen går 1:1 må dere gjøre følgende:

 1. Alle skoler som planlegger innføring av 1:1 på ett eller flere trinn skal utarbeide en Utviklingsplan for bruk av læringsteknologi med vedlegg som viser milepæler og finansiering. 
 2. Som støtte til skolens arbeid er det laget maler. Malene kan brukes som de er, eller tilpasses.
 3. Skolen må få bekreftet fra IKT-avdelingen i UDA (helpdesk) at de har tilstrekkelig nettverkskapasitet, før enhetene kjøpes inn. Nettverkskapasitet er en forutsetning for bruk av læringsteknologi, og skolen kan ikke gå videre med utviklingsprosjektet før kapasiteten er god nok.
 4. Skolens planer må behandles i skolens organer, herunder Driftsstyret.
 5. Plan med vedlegg sendes til iktveilederne@osloskolen.no i Utdanningsetaten, etter at skolens nettverk er godkjent av IKT-avdelingen.  
 6. Planen behandles av fagavdelingene i UDA med bakgrunn i pedagogisk innhold og tekniske krav, og sendes deretter til skolens grunnskoledirektør, som gjør endelig godkjenning.
 7. Skolen får innvilget søknaden, eller tilbakemelding på hva som må utbedres før søknaden kan godkjennes.

Dere kan enten finansiere innkjøp av enheter selv på eget budsjett, eller søke om å bli med på Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelse av PC, Mac og nettbrett.

Dette skal utviklingsplanen inneholde

Utviklingsplanen dekker 7 ulike områder:  

 • Visjon for prosjektet
 • Organisering på skolen
 • Infrastruktur
 • Kompetanseheving
 • Endret pedagogisk praksis
 • Informasjon og forankring
 • Valg av læringsteknologi
 • Vedlegg: 

Les mer om anbefalt innhold i planen (pdf)