Nettverk

Skoler som planlegger å innføre en økning av digitale enheter på trinn eller hele skolen, må få verifisert at nettverket takler en overgang til 1:1 før skolen setter i gang med et utviklingsprosjekt.

For å få verifisert kapasitet på nettverk må skolen sende inn en forespørsel til nettverks-gruppa i Utdanningsetaten: UDE-nettverksteam@ude.oslo.kommune.no

Nødvendig nettverkskapasitet er en forutsetning for bruk av læringsteknologi, og skolen bør ikke gå videre med utviklingsprosjektet hvis kapasiteten ikke er god nok.

Andre spørsmål om nettverk kan også sendes til: UDE-nettverksteam@ude.oslo.kommune.no