Nettverk

Skoler som planlegger å innføre en økning av digitale enheter på trinn eller hele skolen, må få verifisert at nettverket takler en overgang til 1:1 før skolen setter i gang med et utviklingsprosjekt.

For å få verifisert kapasitet på nettverk må dere sende inn en forespørsel til Helpdesk: helpdesk@ude.oslo.kommune.no

Nettverkskapasitet er en forutsetning for bruk av læringsteknologi, og skolen kan ikke gå videre med utviklingsprosjektet før kapasiteten er god nok.

Andre spørsmål om nettverk kan også sendes til: helpdesk@ude.oslo.kommune.no