Anskaffelse av enheter

Skolen kan enten finansiere innkjøp av enheter selv på eget budsjett, eller søke om å bli med på Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelse av PC, Mac og nettbrett.

Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelser  

Å kjøpe mange digitale enheter på en gang er en stor investering for en skole. Utdanningsetaten har derfor en ordning for sentral anskaffelse av PC/MAC/nettbrett som skolene kan benytte seg av. Skolene kan søke om å betale investeringsbeløpet for innkjøpet fordelt over 4 år. 

Søknad om å bli med i Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelser sendes som e-post til Utdanningsetatens postmottak. Sammen med søknaden må dere også legge ved en utviklingsplan og en finansieringsplan. 

Skolen vil ikke få innvilget søknad om finansiering dersom nettverket på skolen ikke tåler økningen av antallet enheter som skolen ønsker å kjøpe inn. Da må nettverket utbedres først.  

Enheter som kan kjøpes på avtalen

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har signert avtaler for: 

  • kjøp av nettbrett, hybrid-PC og tilleggsutstyr med Atea som leverandør.
  • kjøp av PC, Mac og tilleggsutstyr med Dustin som leverandør.

Avtalene må benyttes ved innkjøp av den aktuelle typen utstyr. Kjøp gjøres gjennom e-shop i Agresso (Unit 4).

Skolens IKT-ansvarlig kan lese mer om hvilke type enheter Oslo kommune har avtale om innkjøp av, på Infosiden for IKT-ansvarlig i Portalen, under IKT-utstyr.