Anskaffelse av enheter

Skolen kan enten finansiere innkjøp av enheter selv på eget budsjett, eller søke om å bli med på Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelse av PC, Mac og nettbrett.

Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelser  

Å kjøpe mange digitale enheter på en gang er en stor investering for en skole. Utdanningsetaten har derfor en ordning for sentral anskaffelse av PC/MAC/nettbrett som skolene kan benytte seg av. Skolene kan søke om å betale investeringsbeløpet for innkjøpet fordelt over 4 år. 

Søknad om å bli med i Utdanningsetatens sentrale ordning for anskaffelser, inkludert en finansieringsplan som er behandlet i skolens driftsstyre, sendes som e-post til Utdanningsetatens postmottak. Sammen med søknaden må dere også legge ved en utviklingsplan og en finansieringsplan. 

Enheter som kan kjøpes på avtalen

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har signert avtaler for: 

  • kjøp av nettbrett, hybrid-PC og tilleggsutstyr med Atea som leverandør.
  • kjøp av PC, Mac og tilleggsutstyr med Dustin som leverandør.

Avtalene må benyttes ved innkjøp av den aktuelle typen utstyr. Kjøp gjøres gjennom e-shop i Agresso (Unit 4).

Skolens IKT-ansvarlig kan lese mer om hvilke type enheter Oslo kommune har avtale om innkjøp av, på Infosiden for IKT-ansvarlig i Portalen, under IKT-utstyr.