Ressurser til klasseromsbruk

Redd Barnas nettvettmateriell 
Her finner du metodehefter med undervisningsopplegg for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. I tillegg finner du en foreldreveileder, en lærerressurs og materialer til andre temaer som overgrep, nettavhengighet, sosiale medier m.m. 

Dubestemmer.no
En nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver til bruk i klasserommet. 

IKT-plan.no
Beskrivelsen av digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet (LK06) er utgangspunktet for strukturen og innholdet i IKT-plan.no. IKT-plan gir et forslag til progresjon i opplæringen, støtte til undervisning og til elevers arbeid med fagene.

IKT i praksis
Dette er Senter for IKT i utdanningen sin nettside for deling av digital pedagogisk praksis. Nettstedet gir lærere og andre pedagoger tips til IKT-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt viser god pedagogisk praksis med IKT.

Tips til gratis nettressurser og applikasjoner
Veilederteamet i Utdanningsetaten har utarbeidet et dokument som inneholder et utvalg av gratis nettressurser og applikasjoner for bruk i undervisningen.