Ressurser til klasseromsbruk

Dubestemmer.no
En nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver til bruk i klasserommet. 

IKT-plan.no
Beskrivelsen av digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet (LK06) er utgangspunktet for strukturen og innholdet i IKT-plan.no. IKT-plan gir et forslag til progresjon i opplæringen, støtte til undervisning og til elevers arbeid med fagene.

IKT i praksis
Dette er Senter for IKT i utdanningen sin nettside for deling av digital pedagogisk praksis. Nettstedet gir lærere og andre pedagoger tips til IKT-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt viser god pedagogisk praksis med IKT.

iTunes U

Flere skoler og lærere har tatt i bruk Apples app iTunes U for å dele sine forelesninger åpent med alle som er interesserte. Her kan lærere også dele fagstoff med deltakere og tildele oppgaver. Det kreves ingen registrering eller innlogging.