Ressurser til klasseromsbruk

Nettvett i undervisningen
Her finner du metodehefter med undervisningsopplegg for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. I tillegg finner du en foreldreveileder, en lærerressurs og materialer til andre temaer som overgrep, nettavhengighet, sosiale medier m.m.  

IKT-plan.no
Beskrivelsen av digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet (LK06) er utgangspunktet for strukturen og innholdet i IKT-plan.no. IKT-plan gir et forslag til progresjon i opplæringen, støtte til undervisning og til elevers arbeid med fagene.

IKT i praksis
Dette er Utdanningsdirektoratets nettside for deling av digital pedagogisk praksis. Nettstedet gir lærere og andre pedagoger tips til IKT-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt viser god pedagogisk praksis med IKT.

Tips til gratis nettressurser og applikasjoner
Veilederteamet i Utdanningsetaten har utarbeidet et dokument som inneholder et utvalg av gratis nettressurser og applikasjoner for bruk i undervisningen.