Nettbaserte kurs og videreutdanning

Gratis, nettbaserte kurs

Åpne nettkurs fra norske universitet og høyskoler. 

Innføring i IKT – IKTMOOC (Høgskolen i Østfold) 
Pedagogisk bruk av IKT – IKTPEDMOOC (Høgskolen i Østfold)
IKT i læring (NTNU)

Videreutdanning

Videreutdanning skiller seg fra etterutdanning og kurs ved at videreutdanning gir formalkompetanse i form av studiepoeng. Slik utdanning gis bare ved offentlig godkjente utdanningsinstitusjoner. Videreutdanning går over tid og gir mulighet for større faglig fordypning enn kurs. Det er etablert ulike støtteordninger for å gi skolen og lærerne bedre mulighet til å få økt fagkompetanse.

Les mer om videreutdanning på Tavla. Husk at Tavla kun nås via skolens nettverk. 

Kurs i programmering

Disse dokumentene viser hvilke kurs som tilbys innen programmering og algoritmisk tenkning skoleåret 2019/2020.