Avtaler

Skolen og hjemmet må avklarer de juridiske forpliktelsene før elevene mottar de digitale enhetene. 

Det er utarbeidet avtalemaler som skolene oppfordres til å benytte til elever og foresatte. Malene er gjennomgått og godkjent av Utdanningsetatens juss-seksjon. 

I løpet av høsten 2017 vil det bli laget felles avtalemaler for bruk av iPad, Mac og PC.