Hovedseksjon

Widgit Go - NO

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Widgit Go - NO er en tjeneste hvor elevene kan opprette og redigere kommunikajsonsmiljøer tilpasset den enkelte bruker for å støtte språkutvikling og kommunikasjon. Elevene kan skrive dokumenter med symboler og bildesymboler.

Kommunikasjonsmiljøene kan eksporteres og deles gjennom andre kanaler som Widgit Online (forutsetter abonnement), Dropbox, OneDrive eller Google Disk.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: det er ingen pålogging i appen. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren.
 • Lærer oppretter et forhåndsdefinert skriveområde for den enkelte elev. Det skal ikke legges inn personopplysninger i tjenesten. 
 • Lærer skal informere elev om at kommunikasjonsmiljøer kun skal deles gjennom godkjente tjenester.
 • Skolen skal slette innhold i appen når det ikke lenger er behov for det. 

Ytterligere retningslinjer kan komme etter pilotering. 

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplysninger i tjenesten. Leverandør har oppgitt at anonymisert informasjon kan benyttes til test/statistikk. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. Tjenesten tilbyr kjøp i app, som er flere tegn, stemmer fra Acapela og tegn fra Statped. Det er ingen markedsføring i tjenesten. 

Leverandør:

Widgit Software Limited (Storbrittania).

Hvor lagres informasjon:

Det skal ikke behandles personopplysnigner i tjenesten. 

Lenke til personvernerklæring:

Privacy and Cookies | Widgit

Underleverandører:

Det skal ikke behandles personopplysninger i tjenesten i henhold til retningslinjer. Leverandør har oppgitt følgende underleverandører dersom personopplysninger behandles:

 • Normedia (norsk leverandør)
 • Amazon Web Services (EU, vert for leverandørens nettsted og databaser)
 • CloudFlare (USA, innholdsdistribusjon, sikkerhet og DNS-tjenester)
 • SentinelOne - Dataset (EU/USA, serverovervåking)
 • Sage Pay (EU, prosessere og sikre betalinger)
 • ActiveCampaign Postmark (USA, sende epost om produkter og tjenester)
 • MailChimp (USA, sende epost om produkter og tjenester og markedsføring)
 • Microsoft (UK/EU/USA, bruk av Microsoft tjenester og daglig drift)
 • ZenDesk (EU/USA, supporttjenester)
 • Transglobal Express (UK, shipping)

Er det etablert DBA/SCC:

Det er ikke behov for DBA/SCC, da det ikke behandles personopplysninger i tjenesten. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen