Hovedseksjon

Tynker: Coding for kids og Junior

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tynker er en tjeneste som elevene bruker for å lære koding og programmering. Tjenesten brukes på grunnskolen.

Tjenesten har en funksjon som kalles "Community", hvor prosjekter kan publiseres og man kan se andre brukeres publiserte prosjekter. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: det er ingen pålogging gjennom konto. Appen identifiserer kun iPad og ikke bruker.
  • Skolene skal slette innhold på brukerkonto når tjenesten ikke lenger skal være i bruk.
  • Lærer skal gi informasjon om at "Community"-funksjonen i appen ikke skal brukes. 
  • Lærer skal gi informasjon til elevene at det ikke skal legges inn personopplysninger i appen.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplysninger i tjenesten. 

IP-adresse, enhetsinformasjon som piksler, nettsidebesøk og cookies kan benyttes av Google Analytivs for test, statistikk og/eller forskning. Les mer her: https://www.tynker.com/privacy/eu

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tynker har flere apper. Osloskolen benytter to av disse appene, som begge er en gratis versjon. 

Osloskolen bruker følgende varianter:

  • Tynker: Coding for kids
  • Tynker Junior

Forskjellen mellom variantene er at Tynker Junior er beregnet for aldersgruppen 4+, og Coding for kids er beregnet for grunnskolen. Layout i variantene er tilpasset hver av aldersgruppene. 

Det er lite reklame i appen. Reklamen består av et vindu som dukker opp når appen åpnes. I vinduet er det promotering av interne prosjekter som tilbys i tjenesten. 

Leverandør:

Tynker. 

Hvor lagres informasjon:

USA. 

Lenke til personvernerklæring:

GDPR Privacy Notice to EU and UK Residents | Tynker

Se også vedlegg til behandling av personopplysninger (Data Processing Appendum) her: Privacy EU DPA | Tynker

Underleverandører:

https://www.tynker.com/privacy/eu-subcontractors

Er det etablert DBA/SCC:

Det skal ikke behandles personopplysninger, det er derfor ikke nødvendig. Leverandøren benytter SCC dersom det er overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.