Hovedseksjon

Tinkercad

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tinkercad brukes til konstruksjon av 3D-figurer. Appen skal ikke behandle personopplysninger.

Skolene bruker appen i faget Kunst og håndverk, i valgfaget programmering og i skolens skaperverksted. Appen brukes spesielt i sammenheng med 3D-priniting, kunnskap om elektroniske kretser og i å bygge opp forståelse for prinsipper i programmering.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Det er ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren.
  • Lærer må opprette egen konto og oppretter klasserom.
  • Lærer deler ut en kode på pålogging, som elever logger på med og får anonyme brukere. 
  • Skolen skal slette klasserom med anonyme brukere når tjenesten ikke lenger skal være i bruk. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke lagres personnopplysninger i appen. Tjenesten lagrer kun elevenes konstruksjoner, og dette er tilknyttet den anonyme brukeren.  

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon. Ingen markedsføring i app. 

Leverandør:

Autodesk. 

Hvor lagres informasjon:

Det skal ikke lagres personopplysninger. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement/childrens-privacy-statement

Underleverandører:

Ikke relevant fordi det skal ikke behandles personopplysninger. 

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke relevant fordi det skal ikke behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.