Hovedseksjon

Tinkercad (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tinkercad brukes til konstruksjon av 3D-figurer. Skolene bruker appen i faget Kunst og håndverk, i valgfaget programmering og i skolens skaperverksted. Appen brukes spesielt i sammenheng med 3D-priniting, kunnskap om elektroniske kretser og i å bygge opp forståelse for prinsipper i programmering.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Det er ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren.
  • Elever skal oprette anonyme brukere i et digitalt klasserom.
  • Skolen skal slette klasserom med anonyme brukere når tjenesten ikke lenger skal være i bruk. 

Det kan komme ytterligere retningslinjer etter pilotering. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Bilder

Følges opp med leverandør. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon. Ingen markedsføring i app. 

Leverandør:

Autodesk. 

Hvor lagres informasjon:

USA. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement/childrens-privacy-statement

Underleverandører:

Leverandør har ikke oppgitt at de benytter underleverandører. 

Er det etablert DBA/SCC:

Leverandør har oppgitt at de benytter SCC fra 2021. Les mer her: https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/trust/2019/compliance/gdpr-faqs.pdf

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.