Hovedseksjon

Tella

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tella er et mattespill, hvor elevene lærer matematikk gjennom å leke og prøvde seg frem i ulike oppgaver og moduler. Aldersgruppen er for 5-8 år, og spillet er utviklet av pedagoger. Spillet er egnet for vanlig undervising og spesialundervisning. Tella kan brukes i en-til-en-undervisning, i samtale med læreren, og det kan spilles av to elever i samspill.

Spillet er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen (Senter for nye medier), Statped og Universitat Politècnica de Valencia, Campus d’Alcoi i Spania med støtte fra Utdanningsdirektoratet. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Oslotjenesten.  

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: det er mulig å bruke tjenesten under bruker. Lærer kan opprette bruker for elev ved behov, og skal bruke et kallenavn som gjør at eleven ikke kan identifiseres.
  • Lærer skal informere om at det ikke skal legges personopplysninger i tjenesten. 
  • Skolen må sørge for rutiner for nullstilling av nettbrett og trekking av lisenser for appen når tjenesten ikke lenger skal være i bruk.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke behandles personopplynsinger i tjenesten. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er gratis. Det er ingen markedsføring i tjenestne.  

Leverandør:

Høgskolen på Vestlandet. 

Hvor lagres informasjon:

Lokalt på nettbrett. 

Lenke til personvernerklæring:

Det foreligger ikke personvernerklæring. Følgende lenker viser til informasjon om spillet:

https://tella123.org/#/om

https://tella123.org/#/laerer

Underleverandører:

Ikke relevant, da det ikke behandles personopplynsinger. 

Er det etablert DBA/SCC:

Det skal ikke behandles personopplysninger, og er derfor ikke nødvendig. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen