Hovedseksjon

Spleiselaget: Byen

Beskrivelse av tjenesten:

Spleiselaget: Byen er et spill med pedagogisk formål, og skal brukes i forbindelse med samfunnsfaglige temaer. Spillet fungerer som en simulator til velferdsstaten, hvor elevene skal styre en by. Her får elevene erfaring, flere perspektiver og dypere forståelse for hvordan et velferdssamfunn kan drives. Erfaringene fra spillet kan brukes i klasseromsdiskusjoner rundt hvilke utfordringer en velferdsstat står ovenfor. Elevene opprettet et fiktivt brukernavn for å komme inn i spillet. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Hvem kan bruke tjenesten?

  • Elever
  • Lærere

Er det retningslinjer for å bruke tjenesten? 

  • Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 
  • Det skal ikke opprettes brukerkonto for å bruke spillet. 
  • Siri skal skrus av/være skrudd av. 
  • Lærere skal informere elever om at det ikke skal legges inn personopplysninger i tjenesten. 

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva bruker opplysningene til?

Enheten identifiseres, men det lagres ikke personopplysninger. 

Appen lagrer informasjon om valgene brukeren tar inne i appen, men disse kan ikke spores tilbake til enkeltperson (brukeren).  

Google Analytics lagrer noe informasjon for å forbedre appens funksjoner. 

Betalingsmodell for tjenesten?

Gratis. 

Brukeren utsettes ikke for markedsføring. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.iubenda.com/privacy-policy/15913625

Lenke til App Store: 

Spleiselaget: Byen on the App Store (apple.com)

Hvor lagres informasjon:

Det lagres ingen personopplynsinger i appen. 

Leverandør:

Hyper Games, Norge

Underleverandører:

Google Analytics for statistikk og analyse. 

Google Play Store og Apple App Store for distribusjon av appen. 

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Ikke behov da det ikke behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.