Hovedseksjon

Spleiselaget: Byen

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Spleiselaget: Byen er et spill med pedagogisk formål, og skal brukes i forbindelse med samfunnsfaglige temaer. Spillet fungerer som en simulator til velferdsstaten, hvor elevene skal styre en by. Her får elevene erfaring, flere perspektiver og dypere forståelse for hvordan et velferdssamfunn kan drives. Erfaringene fra spillet kan brukes i klasseromsdiskusjoner rundt hvilke utfordringer en velferdsstat står ovenfor. Elevene opprettet et fiktivt brukernavn for å komme inn i spillet. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

  • Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 
  • Det skal ikke opprettes brukerkonto for å bruke spillet. 
  • Siri skal skrus av/være skrudd av. 
  • Lærere skal informere elever om at det ikke skal legges inn personopplysninger i tjenesten. 

Det kan komme ytterligere retningslinjer etter pilotering. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Enheten identifiseres, men det lagres ikke personopplysninger. 

Appen lagrer informasjon om valgene brukeren tar inne i appen, men disse kan ikke spores tilbake til enkeltperson (brukeren).  

Google Analytics lagrer noe informasjon for å forbedre appens funksjoner. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis. 

Brukeren utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Hyper Games, Norge

Hvor lagres informasjon:

Det lagres ingen personopplynsinger i appen. 

Lenke til personvernerklæring:

https://www.iubenda.com/privacy-policy/15913625

Underleverandører:

Google Analytics for statistikk og analyse. 

Google Play Store og Apple App Store for distribusjon av appen. 

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov da det ikke behandles personopplysninger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.