Hovedseksjon

LEGO Education Spike (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

SPIKE kombinerer LEGO klosser, programmering i Scratch eller Python, teknologi og design på en inspirerende og lærerik måte.

Løsningen har en tverrfaglig tilnærming slik at man enkelt oppretter koblinger mellom ulike skolefag, mellom skolefagene og til livet utenfor skolen.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

Tjenesten skal brukes uten brukerkonto.

Det benyttes Bluetooth på enheten for å snakke med figuren elevene har programmert.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det er ingen personopplysninger, da det ikke opprettes konto og all informasjon og elevens prosjekter lagres lokalt på brukerens enhet.

LEGO sier de samler inn anonym informasjon for å forstå bruken av tjenestene. Disse opplysningen kan de få fra appen du bruker, dersom du besøker nettsiden deres, eller også fra Youtube at noen har sett på en video om LEGO.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Tjenesten er gratis.

Leverandør:

Lego Systems A/S, Danmark.

Hvor lagres informasjon:

Informasjonen lagres lokalt på brukerens enhet.

Lenke til personvernerklæring:

https://www.lego.com/en-us/legal/notices-and-policies/privacy-policy

Underleverandører:

Det skal ikke overføres noe informasjon fra appen til underleverandører. 

Er det etablert DBA/SCC

Det behandles ikke personopplysninger, og er derfor ikke behov.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.