Hovedseksjon

Sphero Edu

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Sphero Edu er en tjeneste som elevene bruker til å lære koding sammen med roboten Sphero. Elevene bruker roboten for å løse ulike oppgaver innenfor programmering. Appen må brukes sammen med roboten. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: appen skal brukes uten brukerkonto. Velg hurtigstart for å starte å bruke tjenesten. 
  • Skolen skal sørge for rutiner for nullstilling av nettbrett/trekking av lisenser. 
  • Lærer skal informere om at det ikke skal legges inn personopplynsinger. 
  • Lærer skal informere om at prosjekter ikke skal publiseres på nett. 
  • Bluetooth må være skrudd på for å koble til roboten. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det behandles ikke personopplysninger i tjenesten. 

Leverandør har bekreftet at det ikke behandles personopplysninger til test/statistikk/forskning. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Det finnes flere varianter av Sphero. Osloskolen har godkjent Sphero Edu til bruk. 

Appen er gratis versjon. Roboten må kjøpes. Det er ingen markedsføring i tjenesten. 

Leverandør:

Sphero, Inc. 

Hvor lagres informasjon:

Lagres lokalt. 

Lenke til personvernerklæring:

Generell personvernerklæring til Sphero: Privacy – Sphero

Personvernerklæring til Sphero Edu: Edu Privacy Policy (sphero.com)

Underleverandører:

Leverandør har oppgitt en liste over underleverandører i sin personvernerklæring punkt 6 "Data Processor List": Privacy – Sphero

Er det etablert DBA/SCC:

Det er ikke behov for DBA/SCC, da det ikke behandles personopplynsinger. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen