Hovedseksjon

Skoleskrift

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Skoleskrift er et skriveprogram med talesyntese. Elever kan trykke på bokstaven, slik at bokstavlyden høres samtidig. Talesyntese leser opp ordene i teksten. Det er mulig å sette inn ett bilde om gangen. Tjenesten er et viktig verktøy for klasser som bruker STL+-metoden. 

Tjenesten har koblinger til eksterne apper som støtter større tekstfiler og PDF, som f. eks Showbie og Teams. Det er mulig å åpne tekstfiler i Skoleskrift fra andre apper.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: ingen pålogging. Appen gjenkjenner kun iPad. 
  • Det er etablerte rutiner på skolene for nullstilling av nettbrett og trekke tilbake lisenser. 
  • Det er fritekstfelt i tjenesten, slik at det er mulig at elever kan legge inn personopplysninger når de skriver tekst. 
  • Lærer skal derfor informere om bildevett og god bruk av digitale læremidler. 
  • Deling av filer skal kun skje gjennom godkjente tjenester som Showbie. 
  • Lærer skal informere/se til at innhold er slettet/eksportert før neste bruk dersom tjenesten brukes på delte nettbrett.  

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det behandles ingen personopplysninger i tjenesten.  

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Skoleskrift har flere varianter, og Osloskolen bruker to av disse. Det er:

  • Skoleskrift 2 (betalt versjon, Acapela talesyntese)
  • Skoleskrift 3 (betalt versjon, iOS talesyntese)

Det er ingen reklame i tjenesten. 

Leverandør:

Karin Ohlis Firma. 

Hvor lagres informasjon:

Lokalt på iPad. 

Lenke til personvernerklæring:

Leverandør har ikke oppgitt personvernerklæring. Lenken viser til nettsiden for leverandør: https://www.skolstil.se/no/

Underleverandører:

Det behandles ingen personopplysninger i tjenesten. 

Er det etablert DBA/SCC:

Det behandles ingen personopplysninger i tjenesten, derfor er det ikke behov. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen