Hovedseksjon

Safari (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Safari er Apples nettleser, som brukes til aktiviteter som kildesøk, ordbøker, nyheter osv. Tjenesten er tilgjengelig både på PC, MAC og nettbrett.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Tjenesten skal brukes uten brukerkonto, og man skal avvise cookies/kun godkjenne nødvendige.
 • Nettleseren skal kun brukes til nettsider som skolen har godkjent.
 • Lærere må ha et bevisst forhold til bruk av nettleser i undervisning og kildekritikk, og informere elevene om hvordan de kan bli eksponert for reklame. Elevene bør også informeres om at de søkene som kommer øverst på resultatene, kan være som et resultat av betalt plassering. 
 • Ved bruk av felles nettbrett, må lærer informere elever om at de må logge ut av eventuelle tjenester de har logget inn på.

Ytterligere retningslinjer kan komme etter pilotering. 

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere
 • Skoleledelse/andre ansatte
 • Foresatte, dersom de bruker elevens nettbrett/PC. Foresatte skal ikke logge seg på brukerkonto på elevs iPad. 

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke lagres personopplysninger. Brukerstatistikk vil ikke være koblet til enkeltperson. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon. Tjenesten i seg selv utsetter ikke brukerne for reklame. Safari vil vise reklame basert på de nettsidene elever og lærere besøker. Dette kan være gjennom nyhetssider, spill, søk eller lignende hvor tredjeparter har kjøpt plassering på nettstedet.

Leverandør:

Apple.

Hvor lagres informasjon:

Apple Distribution International Limited i Irland. Det kan likevel overføres personopplysninger til Apple Inc. i USA. 

Lenke til personvernerklæring:

Generell personvernerklæring hos Apple: Apples retningslinjer for personvern - Apple

Mer informasjon om personvern i Safari: Legal - Safari & Privacy - Apple

Mer informasjon om søk i Safari og personvern: Legal - Safari Search & Privacy - Apple

Underleverandører:

Apple som leverandør benytter følgende underleverandører:

 • Amazon Web Services, Inc. – skytjenester Apple Inc. (infrastrukturtjenester, kundestøtte)
 • ABDSF – Arvato Business Development Services France SARL og søsterselskapet Aquitel SAS – (kundestøtte)
 • Arvato Services Essen GmbH (kundestøtte)
 • Google LLC (skytjenester)
 • Kelly Services Inc. (kundestøtte)
 • Sykes Enterprises, Incorporated  (kundestøtte)
 • Teleperformance S.E.  (kundestøtte)
 • Transcom Holding AB (kundestøtte)

Apple har ikke oppgitt konkret hvilke underleverandører som gjelder for denne tjenesten. 

Er det etablert DBA/SCC:

Nettleser skal ikke behandle personopplysninger og det skal ikke være nødvendig. Leverandør viser til at SCC benyttes der det overføres personopplysninger av europeiske brukere til tredjeland. Les mer i personvernerklæringen: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.