Hovedseksjon

Poio - lær å lese (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Poio er en app som har som mål å lære barn ned til fireårsalder å lese. Appen er et lesespill, og blander elementer fra spill med leseøvelse. Appen brkes av elever på 1. - 3. trinn. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren. 
  • Appen installeres av IKT-ansvarlig på skolen

Flere retningslinjer kan komme etter pilotering. 

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere
  • Foresatte

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

  • Elevens navn
  • Elevens fødselsår
  • Elevens klassetrinn
  • Foresattes navn
  • Foresattes epostadresse

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. Tjenesten er reklamefri. 

Leverandør:

Poio.

Hvor lagres informasjon:

Følges opp med leverandør. 

Lenke til personvernerklæring:

https://poio.com/privacy

Underleverandører:

Følges opp med leverandør. 

Er det etablert DBA/SCC:

Følges opp med leverandør.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.