Hovedseksjon

Poio - lær å lese (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Poio er en app som har som mål å lære barn ned til fireårsalder å lese. Appen er et lesespill, og blander elementer fra spill med leseøvelse. Appen brukes av elever på 1. - 3. trinn. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering. 

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

 • Pålogging: ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren. 
 • Appen installeres av IKT-ansvarlig på skolen. 
 • Skolen må sørge for rutiner for nullstilling av nettbrett, trekking av lisenser og/eller sletting av innhold når det er behov. 

Flere retningslinjer kan komme etter pilotering. 

Brukergruppe:

 • Elever
 • Lærere
 • Foresatte

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Tjenesten skal ikke behandle personopplynsinger om elever under 16 år. For brukere over 16 år lagres følgende informasjon:

 • Elevens navn
 • Elevens fødselsår
 • Elevens klassetrinn
 • Foresattes navn
 • Foresattes epostadresse

Ved besøk av Poios nettside, samles det også inn lokasjonsdata og metadata (IP-adresse, enhet o.l.)

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon. Tjenesten er reklamefri. 

Leverandør:

Poio AS. 

Hvor lagres informasjon:

Følges opp med leverandør. 

Lenke til personvernerklæring:

Poio's personvernerklæring: https://poio.com/privacy

Underleverandører:

Følges opp med leverandør. 

Er det etablert DBA/SCC:

Leverandør benytter SCC for tilfeller der det er overføring av personopplysninger til tredjeland. Følges opp med leverandør om det skjer en overføring. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.