Hovedseksjon

micro:bit

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

micro:bit er en iPad-applikasjon som brukes til å utvikle, teste og overføre egne programmer til mikrokontrolleren Micro:Bit. Flere fag i læreplanen omfatter programmering og algoritmisk tenkning. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Lokal lagring: Applikasjonen har støtte for ekstern lagring på en GitHub-konto. Så lenge GitHub ikke er vurdert skal elevene ikke bruke denne muligheten, men kun lagre programmene sine på den aktuelle iPad-en. Disse forutsetningene gjelder for delte iPad-er:
    • Personinformasjon i programkoden: Lærer må sikre at elevene ikke legger inn personinformasjon i programkoden eller filnavn, særlig hvis et prosjekt skal deles (se kulepunkt under).
    • Sletting av innhold: Lærer har ansvar for at lokalt lagrede programmer slettes før neste elev overtar iPad-en.
  • Deling av prosjekt: Applikasjonen har funksjonalitet for å dele et programmeringsprosjekt på Micro:Bit Foundation sin nettside. Systemet genererer en URL og QR-kode som lenker direkte til programkoden. Publiert informasjon inneholder ingen personopplysninger, kun programkoden. 

 Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det er ingen pålogging for denne appen, og egen bruk lagres lokalt på brukerens enhet.

Informasjonen som lagres i appen er programmer som brukeren har utviklet i blokkformat, JavaScript og Python. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Det finnes flere andre applikasjoner som kan brukes sammen med Micro:Bit. Denne vurderingen omfatter kun iPad-appen "micro:bit". Micro:Bit-konseptet er utviklet av BBC med samarbeidspartnere. Appen er gratis.  

Brukerne utsettes ikke for markedsføring.

Leverandør:

Applikasjonen er utviklet av insight resources på vegne av The Micro:bit Educational Foundation.

Hvor lagres informasjon:

Det lagres ikke informasjon noe annet sted enn lokalt på brukerens enhet. 

Lenke til personvernerklæring:

Ikke tilgjengelig for denne spesifikke appen, men testing bekrefter at appen ikke fører data ut av iPad-en.

Underleverandører:

Appen benytter ingen underleverandører. 

Er det etablert DBA/SCC

Ikke behov da det ikke skal behandles personopplysninger og det overføres ikke opplysninger til USA. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.