Hovedseksjon

Kidspiration Maps Lite (pilotering)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Kidspiration Maps Lite er en app hvor elevene kan lage tankekart. Elevene kan sette inn egne bilderog talenotater i tankekartet. Elevene  bruker tankekartet til å sortere og utforske tanker og temaer. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er under pilotering.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Ingen pålogging. Appen identifiserer kun iPad og ikke brukeren
  • Appen skal kun brukes til faglig innhold

Ytterligere retningslinjer kan komme etter pilotering.

Brukergruppe:

  • Elever
  • Lærere

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Elevene kan velge å laste opp:

  • Bilder
  • Taleopptak

Leverandøren oppgir at de ikke behandler personopplysninger. Dette brukes derfor ikke til test, statistikk eller forskning. 

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Gratis versjon av tjenesten. Brukerne utsettes ikke for markedsføring. 

Leverandør:

Diagramming Apps, LLC

Hvor lagres informasjon:

Det skal ikke behandles personopplysninger. 

Lenke til personvernerklæring:

Privacy — Diagramming Apps, LLC

Underleverandører:

Det skal ikke behandles personopplysninger. 

Er det etablert DBA/SCC:

Ikke behov, da det ikke skal lagres personopplysninger i tjenesten. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen.