Hovedseksjon

Blue-Bot-app

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Blue-Bot-appen er en tjeneste hvor elevene lærer å skrive og sende algoritmer til en robot (Blue-Bot) som deretter følger instruksjonene. Det er mulig å bare bruke roboten i undervinsing, og det er mulig å bruke roboten sammen med appen. Det er kun mulig å lagre løyper hvor roboten kjører i appen. Det lagres ingen personopplynsinger i appen. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent app:

Tjenesten er godkjent til bruk i Osloskolen.  

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjer/forutsetninger blir ivaretatt. 

  • Pålogging: ingen pålogging. Appen gjenkjenner kun iPad og ikke bruker.
  • Tjenesten krever bruk av Bluetooth.
  • Det er mulig å legge inn lydopptak i tjenesten. Det vil kun være mulig å legge inn kommando for hvor tjenesten skal kjøre, ikke andre personopplysninger. 
  • Bluetooth skal kun være skrudd på når tjenesten er i bruk, og skru av Bluetotth når tjenesten ikke skal være i bruk. 
  • Roboten nullstilles når den skrus av. Ingen informasjon lagres.
  • Skolen må sørge for rutiner for nullstilling av nettbrett og trekking av lisenser for appen når tjenesten ikke lenger skal være i bruk. .

Brukergruppe:

  • Elever 
  • Foresatte

Hva slags type informasjon lagres, og brukes disse til test/statistikk/forskning:

Det skal ikke lagres personopplysninger i tjenesten.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Appen er gratis. Det er ingen reklame i appen. Roboten må kjøpes. 

Leverandør:

TTS Group Limited. 

Hvor lagres informasjon:

Det lagres ingen personopplysninger.  

Lenke til personvernerklæring:

Privacy Policy | TTS (tts-group.co.uk)

RM Results Asset Management Policy (demandware.net)

Underleverandører:

Ikke relevant da det ikke behandles personopplysninger. Leverandør har oppgitt i sin personvernerklæring at liste over underleverandører kan oppgis etter forespørsel. 

Er det etablert DBA/SCC:

Er ikke behov da tjenesten ikke skal behandle personopplysinger. Leverandør har oppgitt i sin personvernerklæring at SCC benyttes dersom det overføres personopplysninger til tredjeland. 

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen