Hovedseksjon

Apple's Skolearbeid (pilotering)

Med appen Skolearbeid kan lærere og elever dele og motta undervisningsmateriell, gå gjennom elevfremgang og gi umiddelbar tilbakemelding. Dette gjør at lærere kan gi personlig tilpassede instruksjoner. Med Skolearbeid får læreren en klar oversikt over fremgangen til elevene, slik at han/hun kan se om en elev trenger større utfordringer eller ekstra hjelp. Elevene har i tillegg ett sted der de kan se innleveringene sine, sende inn arbeid og se sin egen fremgang.