Hovedseksjon

Spotify

Det finnes både betalt og gratis versjon av tjenesten, denne vurderingen tar for seg begge tjenestene. 

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten er en strømmetjeneste for musikk.   

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Tjenesten er ikke godkjent til bruk i Osloskolen.

Ihht brukervilkårene kan Spotify kun brukes til privat bruk, og tjenesten kan derfor ikke godkjennes til bruk i undervisningssammenheng. 

Brukergruppe:

Elever og lærere

Leverandør:

Spotify  

Lenke til privacy policy:

https://www.spotify.com/no-nb/legal/privacy-policy/