Hovedseksjon

Soundtrap for Education (ikke godkjent)

Det finnes to brukerversjoner av Soundtrap. Det er kun Soundtrap for Education som er inkludert i denne vurderingen.

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten skal brukes til å produsere musikk og spille inn podkast i forbindelse med undervisning, og det er både elever og lærere som skal produsere innholdet. Tjenesten er spesielt rettet mot utdanningssektoren. Det er betalt versjon av tjenesten og ingen markedsføring. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent tjeneste/app:

Tjenesten er ikke godkjent til bruk i Osloskolen.

Retningslinjer/forutsetninger for bruk: 

Osloskolen har ikke behandlingsgrunnlag for å bruke tjenesten. 

Begrunnelsen for vurderingen baseres på det som kommer frem av tjenestens personvernpolicy og gjennomført risikovurdering. 

  • Det lagres personopplysninger om elever og lærer (kontoopplysninger, lydopptak av elever, aktivitetsdata som interaksjonsdata) på sky i USA. Dette strider mot Schrems II-dommen. 
  • Brukere må opprette konto ved å bruke skoleplattformbrukeren. Lærer distribuerer så lisenser til elevene.
  • Leverandør sletter innhold ved forespørsel eller ved opphør av avtale.

Betalt/gratis versjon av tjeneste/app:

Betalt versjon.

I Soundtrap for Education utsettes ikke elevene for markedsføring og reklame.

Leverandør

Spotify (USA)

Hvor lagres informasjon

USA. 

Lenke til privacy policy

https://www.soundtrap.com/legal/privacy/edu

Underleverandører 

Behandler kundedata eller tilbyr tjenester innenfor infrastruktur for Soundtrap sine tjenester:

  • Google (Cloud Hosting Provider, USA)
  • Amazon Web Services (Cloud Service Provider, kun for USA)

Andre tjenestefunksjoner:

  • Amplitude (dataanalyse og digital optimalisering av plattform, USA)
  • Antares Auto-Tune (lydprosesor for stemmeopptak, USA)
  • Hotjar (dataanalyse- og innsiktsplattform, begrenset til lærer/administratordata, Malta)
  • Hubspot (CRM-plattform (oppfølgning av salg og kunder, begrenset til lærer/administratordata, USA) 

Les mer her: https://www.soundtrap.com/legal/subcontractors

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen. Alternative kontaktpunkter kan du finne i den overordnede personvernerklæringen for Osloskolen