Hovedseksjon

Soundnation (ikke godkjent)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Appen ønskes å brukes til å spille inn podcast i forbindelse med undervisning, og det er både elever og lærere som er tenkt å produsere innholdet.  

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Ikke godkjent  

Det er usikkerhet rundt behandling av personopplysninger hos Soundnation (hvor det behandles), samt ansvarsforholdet til Music First som oppgis som underleverandør og samler lokasjonsdata.  

Det fremstår som Soundnation jobber med å finne en løsning for å unngå overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS, men per nå er tjenesten ikke godkjent.   

Brukergruppe:

Elever og lærere

Leverandør:

Soundnation (Sverige/USA)  

Lenke til privacy policy:

https://soundation.com/privacy-policy   

Hvor lagres informasjonen:

USA