Hovedseksjon

Google Disk

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

Tjenesten brukes til skylagring av dokumenter, og man må ha privat Google-konto for å få tilgang til tjenesten. 

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Google Disk er ikke godkjent til bruk i Osloskolen. Det gjelder både som applikasjon og via webside. 

Osloskolen har ikke databehandleravtale med Google, og eventuell informasjon som behandles i Google Disk vil være uregluert. Det er for stor risiko knyttet til behandling av informasjon ved bruk av privat konto, da Osloskolen ikke vil ha kontroll eller mulighet til å slette informasjonen som lagres. I tillegg samler Google inn mye data ved bruk av deres tjenester, og det er usikkert i hvor stort omfang og hvordan informasjonen behandles. 

Det er besluttet at Osloskolen skal bruke annen skyleverandør, og det er derfor ikke planlagt å etablere databehandleravtale med Google. 

Brukergruppe:

Lærere

Leverandør:

Google 

Lenke til privacy policy:

https://policies.google.com/privacy