Hovedseksjon

Google tjenester med konto (ikke godkjent)

Beskrivelse av formålet og bruken av tjeneste/app:

De tjenestene fra Google som krever konto for bruk, skal ikke brukes i Osloskolen.
Dette er tjenester som:

  • Gmail
  • Google kalender
  • Google Disk/Drive
  • Google Docs
  • Google Photos
  • Google Meet/Hangouts
  • Google Chat
  • Google Classroom

Det er gjort vurdering av tjenester fra Google som ikke krever konto og hvor forutsetningen for bruk skjer uten at det opprettes konto. De som er godkjent vil man finne under godkjente tjenester for iPad.

Beskrivelse godkjent/ikke godkjent:

Google sine tjenester som krever at det opprettes Google-konto er ikke godkjent til bruk i Osloskolen. Det gjelder både som applikasjon og via webside. 

Osloskolen har ikke databehandleravtale med Google, og eventuell informasjon som behandles i Google tjenestene vil være uregulert. Det er for stor risiko knyttet til behandling av informasjon ved bruk av privat konto, da Osloskolen ikke vil ha kontroll eller mulighet til å slette informasjonen som lagres. I tillegg samler Google inn mye data ved bruk av deres tjenester, og det er usikkert i hvor stort omfang og hvordan informasjonen behandles. 

Det er besluttet at Osloskolen skal bruke annen skyleverandør, og det er derfor ikke planlagt å etablere databehandleravtale med Google. 

Brukergruppe:

Lærere

Leverandør:

Google 

Lenke til privacy policy:

https://policies.google.com/privacy